บัตร wisdom

บริษัท เงื่อนไขของข้อเสนอ เงินเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลา รายละเอียด
บัตร wisdom บัตร wisdom สิทธิพิเศษ 2022 ไม่กำหนด (มีเงินฝากหรือลงทุนขั้นต่ำ
10 ล้านบาทขึ้นไป)
ถึง ไม่กำหนด ไม่กำหนด ตรวจเช็คเลย

บัตร wisdom ข้อดีข้อเสียและรายละเอียดบัตรวิสดอมที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจสมัคร

บัตร wisdom ทํายังไงถึงจะได้ สามารถสมัครได้ทุกคนหรือไม่ มาดูข้อดีข้อเสีย และเรื่องของคุณสมบัติที่สำคัญที่มีโอกาสได้รับบัตร wisdom รูปแบบบัตรพิเศษเพื่อคนที่พิเศษกว่าใครเช่นคุณ 

รายละเอียดบัตรวิสดอมที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจสมัครบัตร wisdom

รูปแบบของ the wisdom กสิกรจะต้องดูระยะเวลาที่ได้ทำการฝากเงินและมีการซื้อกองทุนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแล้วเท่านั้น โดย wisdom กสิกร มูลค่าจองเงินฝากจะต้องเป็นเงินฝากประจำจำนวนเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป มีการลงทุนกองทุน RMF / LTF-(L) / SSF หรือหุ้นกู้ ของธนาคารมากกว่า 6 เดือน ซึ่งบัตร wisdom สิทธิพิเศษ 2022 นี้จะมีค่าเบี้ยประกัน 1 ล้านบาทเมื่อเข้าร่วมโครงการของธนาคารกสิกรไทยนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการใช้งานบัตรเครดิต อย่างบัตรกสิกร wisdom ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินในบัญชีมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปด้วยเช่นกันสำหรับลูกค้าเก่าบัตร wisdom 

ข้อดีของบัตร wisdom 

ในแต่ละปีอย่างเช่น บัตร wisdom สิทธิพิเศษ 2022 ก็จะมีรูปแบบโปรโมชั่นที่ให้ลูกค้าบางท่านสามารถสมัครได้เป็นกรณีที่สุด ซึ่งบัตร wisdom วงเงินจะให้ตามที่พิจารณาแต่ละกรณีของผู้สมัครบัตร wisdom ดังนั้น ในกลุ่มลูกค้าที่ฝากเงินสูง บัตร wisdom ก็จะตอบโจทย์เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกได้มากขึ้น เพราะบัตร wisdom คือลูกค้ากลุ่มนี้แล้วด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมการใช้งาน the wisdom กสิกร นอกจากจะรับเรื่องวงเงินต่าง ๆ แล้ว ความพิเศษคือการที่ได้รับที่ปรึกษาทางการลงทุนจากบัตรกสิกร wisdom เสมือนมีเลขาส่วนตัวคอยอำนวยความสะดวกเลยทีเดียว นอกจากเรื่องการลงทุนแล้ว ไม่ว่าจะเรื่องการเดินทางการจองที่พัก โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน และบริการอื่น ๆ ก็เป็นไปอย่างง่ายดายด้วยเช่นกัน บัตร wisdom คือบัตรที่ให้คุณได้ใช้ชีวิตที่เหนือกว่าที่เคย  

ข้อเสียและข้อจำกัดบัตร wisdom 

บัตร wisdom นี้เป็นบัตรที่จะไม่ได้ยินกันบ่อยมากนัก เนื่องจากรูปแบบของ the wisdom กสิกรนี้จะใช้งานได้เฉพาะในกลุ่มลูกค้าบางประเภทเท่านั้น โดยที่ wisdom กสิกร จะให้สำหรับคนที่มีการฝากเงินมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป และมีการลงทุนกับกองทุนหรือหุ้นกู้ผ่านธนาคารกสิกรไทยด้วยวงเงินที่สูงเท่านั้น ซึ่งหากใครที่ใช้บริการดังกล่าวนี้อยู่แล้วก็ดูจะไม่เป็นปัญหาสักเท่าไร แต่บัตรกสิกร wisdom นอกจะได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แล้วคุณจะต้องทำประกันด้วย โดยจะเน้นเรื่องการต่อบัตรด้วยเช่นกัน โดยจะคุ้มค่าที่สุดสำหรับ บัตรเครดิต wisdom ในช่วง 3 ปีแรกไปเลยเต็ม ๆ ดังนั้น หากไม่ต้องการซื้อประกัน ซึ่งก็จะเป็นวงเงินที่สูงตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป