สินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้าง

บริษัท เงื่อนไขของข้อเสนอ เงินเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลา รายละเอียด
สินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้าง สินเชื่อ ธกส ล่าสุดอนุมัติด่วนกู้ง่ายๆ ไม่กำหนด ถึง 50,000 บาท 12 เดือน ตรวจเช็คเลย

สินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้าง แนะนำ 3 รูปแบบสินเชื่อ ธกส ล่าสุด ให้วงเงินให้กู้เท่าไรบ้าง เช็คเลย

3 โครงการสินเชื่อ ธกส ซึ่งเป็นสินเชื่อ ธกส ล่าสุด ที่ออกมาและได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามีสินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้าง และควรจะเลือกแบบไหนให้เหมาะกับการลงทุนและกู้ยืมในแบบเกษตรกรรมของตนเองดี เรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่า 

 

สินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้างประเภท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit)

เพื่อเป็นการส่งเสริมรูปแบบเกษตรกรรมที่เป็นการใช้พลังงานสีเขียว ได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัย ไม่ร็จะเลือกสินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้าง โครงการสินเชื่อ ธกสก็มีรูปแบบสินเชื่อ ธกส ล่าสุด เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) เพื่อให้แก่กลุ่มเกษตรกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 • สินเชื่อ ธกส 2565 สำหรับเกษตรกร หรือกลุ่มนิติบุคคล องค์กร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 
 • วงเงินให้กู้ พิจารณาจากการลงทุน และกู้สินเชื่อ ธกสได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 
 • ดอกเบี้ย ธกส อยู่ที่ MRR-1 สำหรับเกษตรกรบุคคลธรรมดา และ MLR-0.5 สำหรับประเภทกลุ่มอื่น ๆ กลุ่มนิติบุคคล องค์กร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ
 • วีธีกู้เงิน ธกส กำหนดเป็นการกู้แบบหมุนเวียนค่าใช้จ่าย โดยจะไม่เกิน 12 เดือน, 18 เดือน หรือ 15 ปีกรณีลงทุนสูง ตามแต่จะพิจารณา 

 

สินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้างประเภท โครงการเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน

สำหรับสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส ไม่รู้ว่าจะเลือกสินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้าง ก็สามารถเลือกสินเชื่อ ธกส 2565 รูปแบบของสินเชื่อธกส ปลอยกู้ ได้เลย ซึ่งจะเน้นไปที่เรื่องของการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตที่ยั่งยืนได้ โดยที่จะต้องมีการทำการเกษตรรูปแบบที่ต้องการปรับเปลี่ยนให้มีความยั่งยืนของผลผลิต หรือปรับใช้รูปแบบใหม่แทนการทำเกษตรในแบบเดิม จึงจะสามารถกู้สินเชื่อ ธกสได้ 

 • สินเชื่อ ธกส 2565 สำหรับเกษตรกร หรือกลุ่มนิติบุคคล องค์กร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 
 • วงเงินให้กู้ พิจารณาจากการลงทุน สามารถเบิกได้ตามจริง 
 • ดอกเบี้ย ธกส อยู่ที่ MRR-1 สำหรับเกษตรกรบุคคลธรรมดา และ MLR-0.5 สำหรับประเภทกลุ่มอื่น ๆ กลุ่มนิติบุคคล องค์กร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ
 • วีธีกู้เงิน ธกส กำหนดเป็นการกู้แบบหมุนเวียนค่าใช้จ่าย โดยจะไม่เกิน 12 เดือน, 18 เดือน หรือ 15 ปี ตามแต่จะพิจารณา 

 

สินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้าง ประเภทโครงการสินเชื่อ ธกส เพื่อสวัสดิการพนักงาน ลูกค้า SME เกษตร

หากใครที่เป็นพนักงานก็สามารถเลือกสินเชื่อ ธกส ล่าสุดได้ด้วยเช่นกัน โดยหากมองหาว่าสินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้างซึ่งเป็นของพนักงานจะมีสินเชื่อในลักษณะของสวัสดิการกู้สินเชื่อ ธกส โดยจะมีรายละเอียด คือ 

 • สินเชื่อ ธกส 2565 สำหรับพนักงานที่รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 7,000 บาท 
 • วงเงินให้กู้สูงสุดรายละ 2 แสนบาท 
 • ดอกเบี้ย ธกส อยู่ที่ปีละ 9% 
 • วีธีกู้เงิน ธกส กำหนดระยะเวลาเพื่อใช้ผ่อนชำระได้ 12-60 เดือน เป็นรูปแบบการชำระจ่ายแบบรายเดือน