สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส

บริษัท เงื่อนไขของข้อเสนอ เงินเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลา รายละเอียด
สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส สินเชื่อบ้านผ่อนดี ธอส. มิบดอกเบี้ยแก่ผู้ชำระหนี้ดีรับเงินคืน ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด 48 เดือน ตรวจเช็คเลย

ธนาคาร ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส รับเงิน 500 – 1000 บาท 2565

รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2565 ภายใต้โครงการสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ธอส. 2 กลุ่มที่มีประวัติชำระหนี้ดี ชำระงวดสม่ำเสมอ ตรงตามเวลาที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน โดยโครงการสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส จะเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้า 2 กลุ่ม และจะให้ของขวัญปีใหม่เป็นเงินกลุ่มละ 5001000 บาทตามลำดับ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ธอส. ที่มีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขของโครงการสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส จะรับเงินคืนสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส เข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าธนาคาร ธอส. 

เช็ค 2 กลุ่มไหนบ้าง ได้ของขวัญปีใหม่ รับเงินคืนจากโครงการสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส  2565

โครงการสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส  ได้เริ่มสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2565 และดำเนินการจนถึงสิ้นปี โดยจะมอบเงิน 5001000 บาท ให้กับลูกค้าที่มีวินัยในการผ่อนบ้าน ธอส. โดยจะมีลูกค้าประวัติชำระหนี้ดีของธนาคาร ธอส. 2 กลุ่ม ดังนี้ 

  • กลุ่มที่ 1 ลูกค้าประวัติชำระหนี้ดีธนาคาร ธอส. ได้รับเงิน 1000 บาท วงเงินกู้ทุกบัญชีไม่เกิน 2 ล้านบาท ภายใต้หลักประกันเดียวกัน ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ มีสถานะบัญชีหนี้ปกติ กรณีเป็นลูกค้าธนาคาร ธอส. รายย่อย จะต้องชำระเงินค่างวดผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 หากลูกค้าธนาคาร ธอส. ไม่มีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร ธอส. จะต้องเปิดบัญชีเพื่อจะรับเงินโครงการสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส ได้
  • กลุ่มที่ 2 ลูกค้าประวัติชำระหนี้ดีธนาคาร ธอส. ได้รับเงิน 500 บาท ลูกค้าธนาคาร ธอส. ที่ได้รับเงิน 500 บาท จะต้องไม่อยู่ในกลุ่มที่ 1 ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ มีสถานะบัญชีหนี้ปกติ กรณีเป็นลูกค้าธนาคาร ธอส. รายย่อย 

จะต้องชำระเงินค่างวดผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL ในเดือนธันวาคม 2565 – มาราคม 2565 หากเป็นลูกค้าสวัสดิการ ให้หักเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระปกติ และเปิดบัญชีฝากออมทรัพย์ธนาคาร ธอส. เพื่อรับเงินโครงการสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส 

สินเชื่อบ้าน ธอส., ผ่อนบ้าน ธอส., มาตรการช่วยเหลือ, รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2565, ธนาคาร ธอส., ประวัติชำระหนี้ดี, รับเงินคืน, ลูกค้า, ผ่อนชำระ, 48 เดือน, 500, 1000, สมัคร, คุณสมบัติ, รายละเอียด, รีวิว, ออนไลน์, 2565, 2022

ทำไมควรขอสินเชื่อบ้าน ธอส. และเข้าร่วมโครงการสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส 

ธนาคาร ธอส. หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นธนาคารที่สารฝันคนที่อยากมีบ้าน คนรายได้น้อยก็สามารถขอสินเชื่อบ้าน ธอส. และผ่อนบ้าน ธอส. ได้ และเป็นธนาคารที่มีโครงการที่ออกแบบมาตอบโจทย์คนที่อยากมีบ้านอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด การต่อเติม การซ่อมแซม ก็ขอสินเชื่อบ้าน ธอส. ได้ นอกจากนี้ธนาคาร ธอส. ยังมีโครงการส่งท้ายปีอย่างโครงการสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส ที่กระตุ้นให้ผู้ขอสินเชื่อ มีวินัยในการชำระผ่านแอปพลิเคชั่น หากอยู่ในกลุ่มของลูกค้าประวัติชำระหนี้ดีธนาคาร ธอส. ก็จะได้รับเงินคืนจากโครงการสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส เป็นของขวัญทุก ๆ ปี 

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 27/05/2022 by อาจารย์กู้เงิน