สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

บริษัท เงื่อนไขของข้อเสนอ เงินเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลา รายละเอียด
สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้วงเงิน 3 แสนบาท ไม่กำหนด ถึง 2 แสนบาท 24 เดือน ตรวจเช็คเลย

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพสูงสุด 3 แสนบาท 2022

 

ช่วงการระบาดของโควิด – 19 ส่งผลให้มีคนตกงาน คนว่างงาน และขาดรายได้จำนวนมาก บางอาชีพต้องสะดุดเพราะขาดเงินมาหมุนเวียน รัฐบาลจึงออกนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้มีสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสิน ที่ให้ทุกอาชีพสามารถขอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพได้ในวงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาท (จำแนกตามประเภทกิจการโดยให้สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 50,000 – 300,000 บาท) อีกทั้งยังมีนโยบายลดต้นลดดอก ปลอดชำระหนี้และดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก ทั้งนี้การช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านทางสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินจะช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เพราะสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเปิดให้กู้ได้ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th จึงทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการขอสินเชื่อออมสินได้ง่าย หรือจะติดต่อขอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพได้ที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศ

สมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ประเภทกิจการที่ขอสินเชื่อออมสินได้ 2022

ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดให้กับผู้ประกอบการประเภทกิจการต่าง ๆ ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดย สมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจะต้องมีคุณสมบัติคือ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการ ไม่เป็นพนักงานของธนาคารออมสิน และต้องเป็นผู้สนใจหรือผู้ประกอบการประเภทกิจการต่าง ๆ ดังนี้

  • ผู้สนใจเริ่มประกอบอาชีพ และผู้ประกอบการรายย่อยประเภทกิจการต่าง ๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีใบ

ประกาศนียบัตรหรือวุฒิรับรองในการประกอบอาชีพ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจะให้วงเงิน 50,000 บาท

  • ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่มีใบอนุญาตขับขี่ (รวมถึงผู้ที่ซื้อธุรกิจแฟนไซส์ของโครงการธนาคาร) สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจะให้วงเงิน 100,000 บาท
  • ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กที่มีประเภทกิจการต่าง ๆดังนี้ ร้านขายของชำ ร้านค้าขายส่ง – ปลีก มีสถานที่ตั้งแน่นอน มีเอกสารการเป็นเจ้าของ ) สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจะให้วงเงิน 300,000 บาท

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ ขอสินเชื่อออมสินคุ้มไหม? 2022

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นนโยบายจากทางรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนที่สนใจหรือผู้ประกอบการประเภทกิจการต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น และป้องกันการไปเป็นหนี้นอกระบบ โดยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพมีอัตราดอกเบี้ย 3.99 ต่อปี ตลอดระยะเวลาอายุสัญญาในการกู้ และสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 5 ปี (แบ่งออกเป็น 60 งวด รวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 เดือนแล้ว จะเริ่มชำระตั้งแต่งวดที 7 เป็นต้นไป)  เนื่องจากสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจะให้ผู้กู้ที่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิรับรองในการประกอบอาชีพเท่านั้น จึงทำให้มั่นใจว่าผู้ที่จะสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพก็ต้องมีความมั่นใจในการขอกู้ว่าจะใช้เงินจำนวนนั้นอย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด หากถามว่าขอสินเชื่อออมสินคุ้มไหม ก็อาจจะตอบได้ว่าคุ้มค่าหากนำเงินจำนวนนั้นไปต่อยอดอาชีพจริง ๆ 

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 27/05/2022 by อาจารย์กู้เงิน