เงื่อนไขธนาคารกสิกรไทยแจกเงิน พร้อมวิธีเช็คว่าได้เงินวันไหนในปี 2565

ธนาคารกสิกรไทยแจกเงินช่วยเหลือพนักงาน 10000 บาท 2565

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ธนาคารกสิกรไทยได้จัดโครงการให้เงินช่วยเหลือพนักงานกสิกรไทยทุกคนที่ทำงานอย่างขยันขันแข็ง และทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับธนาคาร เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานกสิกรไทยได้ต่อสู้กับโควิด19 ต่อไป ซึ่งในช่วงโควิด19 กิจการหลายกิจการได้รับผลกระทบ แต่เนื่องจากธนาคารกสิกรไทยไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานเพราะเป็นห่วงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัว ดังนั้นธนาคารจึงตัดสินใจทุ่มงบถึง 320 ล้านบาท โดยจัดโครงการธนาคารกสิกรไทยแจกเงินเพื่อให้เงินช่วยเหลือพนักงานเป็นจำนวนเงินคนละ 10000 บาท ถือเป็นข่าวดีสำหรับพนักงานของกสิกรไทย ทั้งพนักงานที่ทำงานอยู่เบื้องหน้า เบื้องหลัง และบริษัทในเครือของกสิกรไทย จะได้รับเงินสดโอนเข้าบัญชีธนาคาร ถือเป็นโครงการกสิกรไทยแจกเงินพนักงาน 10000 ที่ช่วยเหลือพนักงานได้จริง ๆ   

ธนาคารกสิกรไทยแจกเงินพนักงานช่วงโควิด จะได้เงินวันไหน

ข่าวดีสำหรับพนักงานของธนาคารกสิกรไทย เพราะในปี 2565 ธนาคารกสิกรมีโครงการธนาคารกสิกรไทยแจกเงิน หลังจากได้ทบทวนสภาพการณ์ของโควิด19 ที่ไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่ ธนาคารกสิกรไทยจึงมีนโยบายมอบเงินช่วยเหลือพนักงาน ซึ่งพนักงานกสิกรไทยทุกคน ที่ทำงานกับธนาคารกสิกร และพนักงานในกลุ่มของบริษัท K – Companies, บริษัท KBTG และกลุ่มบริษัทที่ให้การสนับสนุนงานกสิกรไทยอย่าง P – Companies โดยธนาคารกสิกรไทยแจกเงินพนักงาน 10000จะมอบเงินให้กับพนักงานทั้งหมดโดยประมาณ 32,668 คน และธนาคารกสิกรไทยแจกเงินพนักงานในวันที่ 25 พฤศจิกายน  2565 โดยโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานกสิกรไทยทุกคน ถึงแม้จะเจอกับปัญหาช่วงโควิด19 แต่เห็นได้ว่าธนาคารกสิกรไทยก็ไม่ทอดทิ้งพนักงานที่ทำงานร่วมกับกสิกรเสมอมา

นอกจากโครงการธนาคารกสิกรไทยแจกเงิน มีโครงการอะไรอีกในปี 2565

ข่าวดีสำหรับพนักงานกสิกรไทยที่ประสงค์อยากจะขอเกษียณอายุก่อนกำหนด เพราะในปี 2565 นอกจากโครงการธนาคารกสิกรไทยแจกเงินให้กับพนักงานกสิกรไทยเป็นจำนวนเงิน 10000 บาทแล้ว ยังมีโครงการสำหรับพนักงานที่ประสงค์อยากจะเกษียณอายุก่อนกำหนด ตามข้อเสนอของสหภาพแรงงานฯ ธนาคาร จุดประสงค์คือเป็นการช่วยเหลือพนักงานกสิกรไทยที่อยากจะขอเกษียณอายุก่อนกำหนดเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานกสิกรไทยที่มีอายุ 50-55 ปี ที่อยากจะขอเกษียณก่อนกำหนด หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพื่อรับเงินชดเชยเกษียณอายุ โดยธนาคารกสิกรไทยแจกเงินพนักงาน หรือจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุเท่ากับเงินเดือนงวดสุดท้ายพร้อมค่าครองชีพ และคูณด้วยจำนวนปีของอายุการทำงาน โดยจะได้รับเงินโบนัสประจำปี  2565  หากพนักงานกสิกรไทยที่ประสงค์จะยื่นเรื่องเข้าโครงการ สามารถทำได้ระหว่างวันที่ 8-30 พฤศจิกายน 2565 และมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยสามารถอ่านเงื่อนไขแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ทางการของกสิกรไทย เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้