วิธีเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บออนไลน์ง่ายๆ ภายใน 10 นาที

เงินเข้าต้องรู้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บ 2565

เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บเพื่อรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 บาท โดยกรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 14.45 ล้านราย ซึ่งเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 บาท จะแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น วงเงินซื้อสินค้า ค่าโดยสาร ค่าอุปโภคบริโภค ค่าน้ำค่าไฟ และเบี้ยคนพิการ ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 บาท จะไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้เต็มจำนวน เช่น วงเงินสำหรับซื้อสินค้า และก๊าซหุงต้มจะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป หากต้องการทราบว่าได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 บาทหรือไม่ สามารถเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บ เพื่อทราบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราถืออยู่ 

วิธีเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บ เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านมือถือ และเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM 

สำหรับผู้ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบยอดเงินด้วยการเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บ เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านมือถือ และเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM ได้ดังนี้ 

 • วิธีเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บ
  เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บโดยเข้าไปที่ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check กรอกเลขบัตรประชาชน และกดตรวจสอบเพื่อ
 • วิธีเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านมือถือ
  โทร 02 – 109 – 2345 และกด 3
  กดหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามด้วย # 

กดรหัส ATM และตามด้วย #

ระบบจะแจ้งยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เราทราบ

 • ช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM 

เสียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ตู้ ATM กรุงไทย
กดรหัสบัตร และเลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง? 

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษ (กลุ่มเปราะบาง) เป็นโครงการใหม่จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2565 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนมีนาคม 2565 โดยแต่ละโครงการจะได้สิทธิ์อะไรบ้าง? และได้วันที่เท่าไหร่? (ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บได้) 

 • ในทุกวันที่ 1 ของเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้วงเงิน 400/500 บาท เงินจำนวนนี้ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ก๊าซหุงต้ม และค่าเดินทาง
 • วันที่ 18 ของเดือน ได้รับสิทธิ์เงินค่าน้ำและค่าไฟ (สามารถถอนเป็นเงินสดได้) 
 • วันที่ 22 ของเดือน เป็นเงินเบี้ยสำหรับคนพิการ (สามารถถอนเป็นเงินสด และสะสมไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้) 

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสมัคร และลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ สามารถติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 หรือจะเข้าไปเว็บไซต์ www.govwelfare.cgd.go.th. สำหรับติดตามข่าวสาร รวมถึงสามารถเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บได้ด้วย