เช็คสิทธิ์เราชนะตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้บัตรประชาชน ใช้สิทธิ์เราชนะยังไงผ่านแอพเป๋าตัง 2022

เช็คสิทธิ์เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่นี่ รวมข้อมูลวิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ อัพเดต 2565

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้คณะรัฐมนตรีออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ด้วยโครงการเราชนะ ซึ่งรอบที่ 3 นี้ผู้ที่ต้องการเช็คสิทธิ์เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ สามารถทำได้แล้วผ่านเว็บไซต์ เราชนะ.com เช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะ

โดยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการสมัครเราชนะ ยืนยันตัวตนเราชนะ เช็คสิทธิ์เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ รวมไปถึงกรณีได้รับสิทธิ์เราชนะแล้วทําไงต่อ สามารถศึกษาข้อมูลและเช็ครายละเอียดได้ที่นี่

 

วิธีการเช็คสิทธิ์เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ ผ่านเว็บเราชนะ

ผู้ที่ต้องการเช็คสิทธิ์เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เราชนะ แต่ยังไม่แน่ใจในส่วนของเช็คสิทธิ์เราชนะว่าผ่านหรือไม่ หรือต้องกรอกรายละเอียดและข้อมูลอย่างไร สามารถศึกษาได้ตามรายละเอียดดังนี้

วิธีเช็คสิทธิ์เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

  1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  2. เลือก “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ” เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วเรียบร้อย ให้มองหาปุ่มตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ
  3. กรอกรายละเอียด – โดยจะต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักเพื่อเช็คเราชนะตรวจสอบสิทธิ์บัตรประชาชน กรอกชื่อ-นามสกุล จากนั้นกรอกวันเดือนปีเกิดตามเลขหน้าบัตรประชาชน
  4. กดปุ่มตรวจสอบสถานะเมื่อกดปุ่มตรวจสอบสถานะเรียบร้อบ ระบบจะแสดงผลว่าผ่านคุณสมบัติหรือไม่

สำหรับผู้ที่ได้สิทธิในโครงการเราชนะจะต้องกดรับสิทธิ์เราชนะวันไหน? ผู้ที่ได้รับสิทธิและต้องการรับเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์และกดยืนยันสิทธิได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2022

 

เช็คสิทธิ์เราชนะตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ใช้สิทธิ์เราชนะยังไง

สำหรับผู้ที่เช็คสิทธิ์เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ และได้รับสิทธิในโครงการเราชนะรอบนี้ สามารถใช้สิทธิได้เหมือนกับวงเงินช่วยเหลือในรอบก่อน โดยจะแบ่งผู้ได้รับสิทธิออกเป็นทั้งหมด 4 กลุ่มคือ

  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • กลุ่มผู้ใช้งานและรับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์
  • กลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ระบบและฐานข้อมูลของแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์
  • กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ซึ่งผู้ที่เช็คสิทธิ์เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ และได้รับได้สิทธิ จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 

โดยประชาชนในกลุ่มที่ยืนยันตัวตนเราชนะ และรับสิทธิผ่านทางแอพพลิเคชั่น จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2565 ส่วนสำหรับประชาชนกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน และ กลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ระบบและฐานข้อมูลของแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2565 ตามลำดับ

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 27/05/2022 by อาจารย์กู้เงิน